Yayın Değerlendirme / Book Reviews Lars Johanson (2002). Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler. çev. N. Demir ve E. Yılmaz. Ankara: Grafiker Yayınları


Yayın Değerlendirme / Book Reviews Lars Johanson (2002). Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler. çev. N. Demir ve E. Yılmaz. Ankara: Grafiker Yayınları


Süer Eker
[PDF]