Selçuklu Türkiye’sinde Eğlence Türü Olarak Bezm ve Musiki


Bezm and Music as Entertainment in Seljuk Turkey


Seyfullah Kara
[PDF]