Sayı: 94 Yaz 2020
Editörden
Osman Şimşek
“Düşünce Yöntemi – Kültür Değişmesi” İlişkisinin Modern Türkiye’de Pozitivist Düşünceyi Etkinleştirmesinin Sosyolojisi


Derya Güler Aydın
Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Weber’in İzsürümü: Rasyonel ve İrrasyonel Değerler


Zerde Duisembekova & Kemal Sinan Özmen
Analyzing Language Learning Beliefs of English Student Teachers: A Cross-Cultural Study Across Turkic Republics


Engin Arık
An Experimental Approach to Word Order in Turkish Sign Language


Mehmet Alparslan Küçük
Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Geleneğinde “Don Değiştirme”


Nuri Adıyeke
Tarih Yazımında Sınırlandırmalar: Tarihçi İçin Ceteris Paribus


Şener Şükrü Yiğitler
Ahmet Midhat Efendi’nin Askerlik ve Savaşa Dair Görüşleri


Halit Çal
Malatya Kırklar Mezarlığı Mezar – Mezar Taşlarında Bezeme


Tuğçe Ersoy & Tuncay Kardaş
Kimlik-Güvenlik İlişkisini Anlamak: Toplumsal Kimlik, Sosyal Psikoloji ve Toplumlar-Arası Güvenlik İkilemi


Seymur Ağazade
Petrol Fiyatları ve Kazakistan Reel Döviz Kuru: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı


Burak Kürkçü
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Ömer Aslan (2018). The United States and Military Coups in Turkey and Pakistan: Between Conspiracy and Reality. Basingstoke: Palgrave Mcmillan.