Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Ömer Aslan (2018). The United States and Military Coups in Turkey and Pakistan: Between Conspiracy and Reality. Basingstoke: Palgrave Mcmillan.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Ömer Aslan (2018). The United States and Military Coups in Turkey and Pakistan: Between Conspiracy and Reality. Basingstoke: Palgrave Mcmillan.


Burak Kürkçü


ÖZET
Bu çalışmada, Ömer Aslan’ın Soğuk Savaş yıllarında Türkiye ve Pakistan’da gerçekleşen askeri darbelerde Amerika Birleşik Devletleri’nin rolünün olup olmadığını analiz ettiği kitabının değerlendirmesi ve eleştirisi yapılmaktadır. Dış etkenlerin askeri darbelerdeki rolüne ilişkin yeterli miktarda çalışma bulunmadığı değerlendirilerek yazılan kitabın temel bulgusu, ABD tarafından askeri darbeler öncesinde verilen sinyaller, darbeler esnasındaki destek açıklamaları ve darbeler sonrasında sunulan askeri, siyasi, ekonomik ve diplomatik yardımlar vasıtasıyla darbecileri cesaretlendirdiğidir. Söz konusu bulgularıyla birlikte kitabın değerlendirildiği bu çalışmada ise kamu diplomasisi uygulamaları ve Merkezi İstihbarat (CIA) belgelerinin de dahil edilmesinin getireceği sonuçlar ele alınmaktadır.


ABSTRACT
In this paper, a critical review of Ömer Aslan’s book on the role of the United States of America in military coup d’états in Turkey and Pakistan during Cold War years is presented. The main conclusion of his book is that the US policies and practices could be argued to encourage the coupists due to US positive signals in pre-coup period, lack of support for civilian governments in the coup period and military, political, economic and diplomatic assistance in post-coup period. This paper, by reviewing the book with its conclusions, holds a criticism for the lack of a discussion and overview for public diplomacy practices of the US during military coups in addition to necessity for archival search on the released and declassified documents of the CIA.


ANAHTAR KELİMELER: ABD, Asker, Darbe, Pakistan, Türkiye.


KEYWORDS: The US, Military, Coup, Pakistan, Turkey.

[PDF]