Sayı: 88 Kış 2019


Editörden
Yusuf SARINAY
Türkistanlı Hacıların Ziyaret Merkezi Olarak İstanbul


Emine Sıdıka TOPTAŞ
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu (2018). Haz. M. Fatih Köksal, Mücahit Kaçar ve Mevlüt İlhan. İstanbul: Kesit Yay.


Tuba Işınsu DURMUŞ
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Horata, Osman (2018). Has Bahçede Döne Döne, Araştırma-İnceleme Yazıları. Ankara: Akçağ Yayınları.


Funda ÇAPAN ÖZDEMİR
Ahmed Midhat Efendi’nin Ahmet Metin ve Şirzad Romanında İstitrâd Değerlendirmesi


Ahat SALİHOV
Başkurtlarda Eski Türk Takvimi ve Nevruz Bayramının Kutlanması


Alter KAHRAMAN
Lenin Bayragı: ‘between two fires'


Muzaffer GURSOY
Batı Kazakistan’da Sarmat Mezar Tipleri


Kezban ACAR
Kırım Savaşı (1853-56) Döneminde Propaganda: Rus Popüler Kültüründe Savaş ve Düşman İmgesi


Feyzan GÖHER VURAL
Saha Türkleri, Hantı-Mansi, Nenets Topluluklarında Ayı Töreni ve Törende Kullanılan Çalgılar


Cengiz MUTLU
Yeni Belgeler Işığında Türk Milli Mücadelesi’nde Şeyh Senusi


Fuat AKSU & Yunus ÇOLAK
Türkiye’nin Dış Politika Krizlerinde Ahdi Hukuk: Kıbrıs ve Nahçıvan Krizleri


Yasin ŞEN & Harun SARIGÜL
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Tatcı, Mustafa (Haz.) (2018). Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî Kitabı. İstanbul: H Yayınları.