Saha Türkleri, Hantı-Mansi, Nenets Topluluklarında Ayı Töreni ve Törende Kullanılan Çalgılar


Bear Festival in Yakut Turks, Khanty-Mansi and Nenets and Musical Instruments Used in the Festival


Feyzan GÖHER VURAL
[PDF]