Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Tatcı, Mustafa (Haz.) (2018). Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî Kitabı. İstanbul: H Yayınları.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Tatcı, Mustafa (Haz.) (2018). Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî Kitabı. İstanbul: H Yayınları.


Yasin ŞEN & Harun SARIGÜL
[PDF]