Ahmed Midhat Efendi’nin Ahmet Metin ve Şirzad Romanında İstitrâd Değerlendirmesi


The İstitrad Evaluation in The Novel of Ahmet Metin and Şirzad of Ahmet Midhat Efendi


Funda ÇAPAN ÖZDEMİR
[PDF]