Sayı: 87 Güz 2018


Editörden
Koray Değirmenci
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Denise Gill, Melancholic Modalities: Affect, Islam and Turkish Classical Musicians, New York 2017: Oxford University Press.


Cemil Kutlutürk
Müslüman Türklerin Hint Dili ve Literatürüne Katkısı: Hint-Sufî Metinleri


Beyazıt H. Akman
Orientalism In Orhan Pamuk’s White Castle


Fatih Şayhan
Altay Türklerinin İnanmalarındaki Su Kültünün Mitsel Okuması


Tuba Işınsu Durmuş & Mehmet Gürbüz
Osmanlı Nesrinin Folklorik Üslup Özellikleri


Seyil NAJİMUDİNOVA, Azamat MAKSÜDÜNOV, Kenan ÖZDEN, Elşen BAĞIRZADE & Raşid TAZHİBAYEV
Değişen Dünyada Değişmeyen Değerler: Türk Cumhuriyetlerinde Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları


Münire Kevser Baş
Poetik Eylem Sürecinin Kurgusal İfadesi: Çocuk ve Allah’ta Kuşlar-Ağaçlar Sembolizmi


Hatem Ete
Reframing the July 15 Coup Attempt: A Political and Sociological Examination


Buğra SARI
The Strategic Interaction between Turkey and Iran in the Syrian Crisis: A Game Theoretical Analysis of the Time Frame from 2011 to 2015


Mustafa Kılıç
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Mustafa Sever (2018). Bakırgan Kitabı. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi, İnceleme Araştıma Dizisi Yayın No: 55.


Emrah YILMAZ
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Gurbangulı, Berdimuhamedov (2018). Türkmenistan - Büyük İpek Yolu’nun Kalbi. Ankara: TÜRKSOY Yayınları.


Dalım Çiğdem Ünal
Türk İnsanını ve Kültürünü Tanımak: Almanca Erasmus Deneyim Raporlarında Kültürlerarası Etkileşimin İncelenmesi