Değişen Dünyada Değişmeyen Değerler: Türk Cumhuriyetlerinde Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları


Invariable Values in Changing World: Students’ Attitudes toward Business Ethics in Turkic Republics


Seyil NAJİMUDİNOVA, Azamat MAKSÜDÜNOV, Kenan ÖZDEN, Elşen BAĞIRZADE & Raşid TAZHİBAYEV
[PDF]