Osmanlı Nesrinin Folklorik Üslup Özellikleri


Folkloric Style Features of Ottoman Prose


Tuba Işınsu Durmuş & Mehmet Gürbüz
[PDF]