Altay Türklerinin İnanmalarındaki Su Kültünün Mitsel Okuması


Mythıcal Interpretatıon Of Water Cult In Altai Turk Beliefs


Fatih Şayhan
[PDF]