Sayı: 77 Bahar'16


Editörden
Cemile Kınacı
Yayın Değerlendirme


Çiğdem Usta
Üçüncü Kişiye Emrin Semantiği


Erkan Salan
Eski Anadolu Türkçesinde Aruz Vezni ve Uyağın Ek Kullanımına Etkisi


Nan A Lee & Dae-Sung Kim
Trends in Turkish Studies in Korea


Elif Korap Özel & Şadiye Deniz
Türk Medyasının İntihar Haberlerini Sunumunda Etik Sorunlar: Cem Garipoğlu ve Mehmet Pişkin İntiharları


Erdem Seçilmiş & İrem Didinmez
Vergi Reformlarının Davranışsal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği


Gulbanu Koshenova
Kazakistan, Taraz’da Babacı Hatun Türbesi


Kadir Murat Altıntaş
Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Türk El Sanatkârlarının Karşı Karşıya Bulunduğu Ticari Sorunların Analizi


Onur Güneş Ayas
Musiki İnkılabı ve Rus Modeli: Karşılaştırmalı Müzik Sosyolojisi Açısından Bir Tartışma


Sezen Kılıç
Alman Deniz Ataşesi Humann’ın Mektuplarında Enver Paşa


Kubilay Yazıcı
Yeni Türk Devletlerinin Posta Pullarında Türk Kimliği ve Kültürü


Baktybek Isakov
How Did the State and Kinship Create Soviet Economy? (Case of Kyrgyzstan)


Meltem Aydın
Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmed Paşa


M.Akif Kireçci & Selim Tezcan
The Predicament of the Crimean Tatars, Past and Present