Vergi Reformlarının Davranışsal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği


The Evaluation of Tax Reform from the Perspective of Behavioral Economics: the Turkish Case


Erdem Seçilmiş & İrem Didinmez
[PDF]