Kırım Tatarlarının Geçmişteki ve Günümüzdeki Çıkmazları


The Predicament of the Crimean Tatars, Past and Present


M.Akif Kireçci & Selim Tezcan
[PDF]