Türk Medyasının İntihar Haberlerini Sunumunda Etik Sorunlar: Cem Garipoğlu ve Mehmet Pişkin İntiharları


Ethical Issues in the Turkish Media Reporting of Suicides: Cem Garipoğlu and Mehmet Pişkin Suicides


Elif Korap Özel & Şadiye Deniz
[PDF]