Sayı: 6 Yaz 1997


Hayriye (Süleymanoğlu) YENİSOY
Yayın Değerlendirme / Book Reviews TÜRK-BULGAR DİL İLİŞKİLERİ KONUSUNDA DEĞERLİ BİR KİTAP Alf Grannes, Turco-Bulgarica. Articles in English and French concerning Turkish influence on Bulgarian, Turcologica, Band: 30, Herausgegeben von Lars Johanson, Harrassowitz Verlag 1996, Wiesbaden, IX+320 s.


Danday İskakulu (Kazak Türkçesinden Aktaran Banu MUHYAEVA)
"ĞULAMA"


Ebülfez Kulu AMANOĞLU
NAHÇIVAN'DA ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ (AĞAÇ KÜLTÜ)


İsmail Muhtaroğu HAVİYEV
NAHÇIVAN'DA ESHABÜ'L KEHF ABİDESİ VE HALK İNANÇLARI


Kızılgül KIYANOVA
KUYUMCULUKTA KULLANILAN BAZI ALETLERİN ADLARI HAKKINDA


Areznepes MEMMETCUMAYEV (Türkmen Türkçesinden Aktaran Yusuf AKGÜL)
MOLLA MURAT HAREZMİ'NİN "DİLAVER VE GÜLESRAR" DESTANI HAKKINDA BAZI TESPİTLER


Zeynelâbidîb MAKAS
MANİ TİPLİ AZERİ BİLMECELERİ


Davud VELİAHD
DEDEM KORKUD'UN DEYİMLERİNDEN


Ata Rahmanov
KORKUT'UN KABRİ KAZILDI


Günhan KAYHAN
"GÖK KUBBE'NİN ÇOCUĞU” İLE GÖNÜL SOHBETİ


Amangül Durdıyeva (Türkmen Türkçesinden Aktaran Yusuf AKGÜL)
TÜRK DİLLİ HALKLARIN FOLKLORUNDA GELENEKSEL ŞİİR İLİŞKİLERİ


Beyazıt ABLAY
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI


Feyzullah BUDAK
TÜRKİSTAN TOPRAĞINDA "RUSİSTAN" OYUNLARI


Azat NAZAROV (Türkmen Türkçesinden Aktaran: Yusuf AKGÜL)
HİNDİSTAN TARİHİNDE TÜRKMEN HANLIKLARI


Hacı-Murat SABANCI
MALKAR TÜRKLERİNE YAPILAN ZULÜM


A. MEHMET KOCAOĞLU
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA ETKİLERİ


Hüseyin HAŞİMLİ (Türkiye Türkçesine Aktaran: Seyfeddin BUNTÜRK)
AZERBAYCANLI YAZAR RIZA ZAKİ VE TÜRK EDEBİYATI


Lâlifer BALİBEYOĞLU
BÜYÜK TÜRK ASTRONOMU: ULUĞ BEY


Lyubov A. TATLIYEVA
ŞAİR MAHTUM KULU HAKKINDA KİTAPLAR


Yunus ZEYREK
Halk Şiirinde DİVAN/DİVANİ


Banu MUHYAEVA
ABAY ŞİİRLERİNİN MUHTEVA VE ŞEKİL BAKIMINDAN İNCELENMESİ


Murat AVEZOV
BABAM MUHTAR AVEZOV


N. B. KUTNİYAKOVA
MUHTAR AVEZOV'UN ETNOGRAFİK MİRASI ÜZERİNE


Şerif AKTAŞ
MUHTAR AVEZOV'DA MİLLİ KİMLİK ARAYIŞLARI


Tevfik ERDEM
SİVİL TOPLUMA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ


Ziya ŞİMŞEK
AVRUPA'DA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENME MÜESSESELERİ


Bahargül ŞANİYAZOVA (Türkmen Türkçesinden Aktaran Güçmurat SULTANMURAT)
MEDENİYET, TOPLUM VE POLİTİKA


Hacımurat SABANÇI & Hamit MALKONDU
KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİNDE "TÖRE MÜESSESESİ"


T. M. HACİEVA
KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİNİN ESKİ FOLKOR ÜRÜNLERİ


Uygur TAZEBAY
TÜRK ÖRF ve ADETLERINE GÖRE SOSYAL YARDIM KURUMLARI


Gülniza AYNAKULOVA
KIRGIZLARDA EVLİLİK VE AİLE


Arslan KÜÇÜKYILDIZ
TÜRK DÜNYASI ve SANAT ÜZERİNE


Mehmet Akif ERBAŞ
DIŞ YAYINCILIĞIMIZ VE TÜRK DÜNYASI


Rahmankul BERDİBAY
DERTLİ ŞECERE Şerli Şecire