Yayın Değerlendirme / Book Reviews TÜRK-BULGAR DİL İLİŞKİLERİ KONUSUNDA DEĞERLİ BİR KİTAP Alf Grannes, Turco-Bulgarica. Articles in English and French concerning Turkish influence on Bulgarian, Turcologica, Band: 30, Herausgegeben von Lars Johanson, Harrassowitz Verlag 1996, Wiesbaden, IX+320 s.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews TÜRK-BULGAR DİL İLİŞKİLERİ KONUSUNDA DEĞERLİ BİR KİTAP Alf Grannes, Turco-Bulgarica. Articles in English and French concerning Turkish influence on Bulgarian, Turcologica, Band: 30, Herausgegeben von Lars Johanson, Harrassowitz Verlag 1996, Wiesbaden, IX+320 s.


Hayriye (Süleymanoğlu) YENİSOY
[PDF]