TÜRK DİLLİ HALKLARIN FOLKLORUNDA GELENEKSEL ŞİİR İLİŞKİLERİ


TÜRK DİLLİ HALKLARIN FOLKLORUNDA GELENEKSEL ŞİİR İLİŞKİLERİ


Amangül Durdıyeva (Türkmen Türkçesinden Aktaran Yusuf AKGÜL)
[PDF]