Sayı: 44 Kış'08


Bilig
2007 MAKALE ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 40-41-42-43)


Hülya TAŞ
Osmanlı Kadı Mahkemesindeki “Şühûdü'l-Hâl” Nasıl Değerlendirilebilir?


Mehmet KARAKUYU
Türkiye’de Kır Konutları ve Eklentileri Üzerine Bir Araştırma: Alaşehir Örneği


Menderes COŞKUN
Kinayenin Belâgat Kitaplarındaki Seyri ve Onu Yeniden Anlama ve Sunma Denemesi


Hürriyet GÖKDAYI
Türkçede Kalıp Sözler


Bilgehan PAMUK
Conditional Divorce in Ottoman Society: A Case from Seventeenth-Century Erzurum


Zühal ÇUBUKÇU & Pınar GİRMEN
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri


İsmail ÇİFTCİOĞLU
Orta Asya - Anadolu İlim ve Kültür Köprüsü (XI-XVI. Yüzyıllar)


Lokman BARAN
Lutpulla Mutellip’in Hayatı, Sanatı ve Eserleri


Tilla Deniz BAYKUZU
Hunların Kayıp Kitapları ve Sutralar


Vedat KARTALCIK
Yayın Değerlendirme / Review Rus Klasiklerinde Türkçe Sözler


Bilig
2007 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 40-41-42-43)


Eyüp BACANLI
Türkiye Türkçesindeki -miş Ekinin Dolaylılık ve Dolaylılık-Dışı Kullanımlarında Zamansal Atıf