Kinayenin Belâgat Kitaplarındaki Seyri ve Onu Yeniden Anlama ve Sunma Denemesi


The Journey of Kinaye in Books of Rhetoric and an Attempt to Re-Perceive and Re-Present It


Menderes COŞKUN
[PDF]