Osmanlı Toplumunda Şartlı Boşanma Hadisesi: XVII. Yüzyıl Erzurum’undan Bir Vaka


Conditional Divorce in Ottoman Society: A Case from Seventeenth-Century Erzurum


Bilgehan PAMUK
[PDF]