Türkiye’de Kır Konutları ve Eklentileri Üzerine Bir Araştırma: Alaşehir Örneği


Research on Houses and Outhouses in the Rural Settlements of Turkey: The Case of the Alaşehir District


Mehmet KARAKUYU
[PDF]