Sayı: 34 Yaz'05


Yusuf ÇETİNDAĞ*
Biyografik Bilgi ve Şiir Eleştirisi Açısından “Çehâr Makâle”


A. Tuba ÖKSE
Kızılırmak ve Fırat Havzalarını Birbirine Bağlayan Eski Kervan Yolları


Abdürreşit Celil QARLUQ
Günümüz Uygur Aile Yapısındaki Gelişmeler


Mehmet ÖZDEN
Atatürk Döneminde Kemalist Metinler: A’râfda Bir Kemalizm: Tekin Alp ve Kemalizm (1936)


Serkan ŞEN
Türkçe’nin ‘Banyo’ Karşılığında Bilinen İlk Sözcüğü: Sukıngu


Ahmet BOZDOĞAN
Samed Vurgun’un Bakış Açısıyla On Bir Türk Şairi


Osman YORULMAZ
Aleksey İvanoviç (Kutlu Muhammet) TEVKELEV (Şeceresi, İdil-Yayık ve Kazak Tarihindeki Rolü)


Ahmet AĞIR
Özbek Romanında Temsil Edilen Rus/Sovyet Tipler


Ayşe YILDIZ
Yayın Değerlendirme / Review İsmail Hakkı AKSOYAK, Kefeli Hüseyin Râznâme Transcription and Facsimile, Sources of Oriental Languages and Literatures, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, 2005, XIII +368.


Nadejda CHIRLI
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Dr. Caştegin Turgunbayev, Kırgız Türkçesinde Sıfat-Fiil Ekleri (Şekil, Anlam, İşlev ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırma), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004, XV+408 s.


Osman HORATA
Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu ve Sonuç Raporu


Bekir KOCADAŞ
Kültür ve Medya