Yayın Değerlendirme / Book Reviews Dr. Caştegin Turgunbayev, Kırgız Türkçesinde Sıfat-Fiil Ekleri (Şekil, Anlam, İşlev ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırma), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004, XV+408 s.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews Dr. Caştegin Turgunbayev, Kırgız Türkçesinde Sıfat-Fiil Ekleri (Şekil, Anlam, İşlev ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırma), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004, XV+408 s.


Nadejda CHIRLI
[PDF]