Kızılırmak ve Fırat Havzalarını Birbirine Bağlayan Eski Kervan Yolları


Ancient Caravan Routers Connecting the Basins of Kızılırmak and Auphrates


A. Tuba ÖKSE
[PDF]