Günümüz Uygur Aile Yapısındaki Gelişmeler


The Changes in the Structure of Uygur’s Family


Abdürreşit Celil QARLUQ
[PDF]