Sayı: 28 Kış'04


Bilig
2003 MAKALE ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 24-25-26-27)


Salim KÜÇÜK
Türk Atasözü ve Deyimlerinde Halk ve Topluluk İsimleri


Hyo-Joung KİM
Baraba Türklerinin Jestey Möngkö Masalındaki Mitolojik Motifler Üzerine


Neşide YILDIRIM
Türkiye’de Boşanma ve Sebepleri


Figen GÜNER-DİLEK
Altay Türkçesinde İkilemeler


Yavuz KARASOY & Osman YAVUZ
Dede Korkut’ta ayıt- / eyit- ; eyit- / yit- / it- ve aşıt / işit Kelimeleri Üzerine


Gülsüm KİLLİ
İlk Hakas Yazarlarından V. A. Kobyakov ve “Vaftiz” Hikayesi


Hidayet AYDAR
Uygurlarda Kur’an Çalışmaları


Mehmet Öz
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Feridun M. Emecen, İstanbul’un Fethi Olayı ve Meseleleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, XII + 114 s.


Sema Aslan
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Árpád Berta, Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları, (çev.: Emine Yılmaz - Nurettin Demir, Grafiker Yayıncılık, Ankara 2002, 139 s.


Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL
Yayın Değerlendirme / Book ReviewsOleksandr GARKAVETS, Urumskiy slovnik, Institut sxodoznavstva i mıjnarodnix vıdnosin “Xarkıvs’kiy kolegıum”, Tsenter Evrazıys’kix Doslıdjen ‘Deşt-ı Kipçak’, Almatı 2000, 632 s.


Bilig
2003 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 24-25-26-27)


Kemal ÜÇÜNCÜ
Sözlü Kültür / Tarih Bağlamında Edebî Bir Metin Olarak Otman Baba Vilâyetnâmesi