Baraba Türklerinin Jestey Möngkö Masalındaki Mitolojik Motifler Üzerine


On Mythological Motifs in the Folktale of the Baraba Turkic People “Jestey Möngkö”


Hyo-Joung KİM
[PDF]