Altay Türkçesinde İkilemeler


Hendiadyoins in Altay Turkish


Figen GÜNER-DİLEK
[PDF]