Sayı: 26 Yaz'03


Cafer MUM
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi, (Yayına Hazırlayanlar: N. Tezcan, K. Atlansoy), Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Gazimağusa 2002.


Esra ÇAYHAN
The European Union's Central Asia Strategy


Zakir AVŞAR
Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Arasında Pazarlama İletişimi Açısından Tüketicinin Korunması Kalite ve Standardizasyonun Önemi


Mehmet BULUT
1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye'de Devletçiliğe Geçiş


Tank ÖZCAN
Osmancık Romanının Arketipsel Sembolizm Bakımından Çözümlenmesi


Necip Fazıl DURU
Şîraz'dan Hindistan'a Örfî'nin Sergüzeşti ve Klâsik Türk Şiirinde Örfî-i Şîrâzî


Ahmet KARTAL
Alî Şîr Nevâî'nin Farsça Şiirleri


Nurettin Demir
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Pax Ottomana. Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, Edited by Kemal Çiçek. Haarlem - Ankara. 2002: Sota & Yeni Türkiye Yayınları. ISBN: 975-6782-32-3.


Aydos ŞALBAYEV
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Osman Karatay, İran ile Turan: Hayali Milletler Çağında Avrasya ve Ortadoğu, Ankara 2003


İsa ÖZKAN
XIX. ve XX. Yüzyıl Uygur Tarihleri ve Yesevî'nin Doğum Yeri Meselesi