Şîraz'dan Hindistan'a Örfî'nin Sergüzeşti ve Klâsik Türk Şiirinde Örfî-i Şîrâzî


Örfi's Adventure While Traveling from Şiraz to India And Place in the Classical Turkish Literatüre


Necip Fazıl DURU
[PDF]