Osmancık Romanının Arketipsel Sembolizm Bakımından Çözümlenmesi


Analysis of Osmancık Novel, on Account of Archetypical Symbolizm


Tank ÖZCAN
[PDF]