1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye'de Devletçiliğe Geçiş


The 1929 World Economic Crisis and Transition to Etatism in Turkey


Mehmet BULUT
[PDF]