Sayı: 11 Güz 1999


Rüya Güzel ÖZMEN
ÖYKÜ YAPISI VE ÖYKÜ YAPISININ OKUDUĞUNU ANLAMA ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI


Amangül DURDIYEVA
KEREM İLE ASLI DESTANININ VARYANTLARI, FOLKLOR ÖZELLİKLERİ VE TÜRK HALK EDEBİYATINDAKİ YERİ


Altan ALPEREN & Şerif ORUÇ
BİR TÜRK VE ALMAN MASALININ KARŞILAŞTIRILMASI "AĞLAYAN NAR İLE GÜLEN AYVA" VE "AK YILAN"


İsmail CANSIZ
DEDE KORKUT HİKAYELERİNE GÖRE TÜRKLERDE TÖREN GELENEĞİ VE TÖREN ÇEŞİTLERİ


Ahmet KARTAL
FARSÇADA TÜRKÇE KELİMELER VE FARS EDEBİYATIN'DA "TÜRK" KAVRAMI İLE İLGİLİ UNSURLAR


Mehmet DİKKAYA
TÜRK CUMHURİYETLERİNDE YABANCI YATIRIMLARIN SEKTÖREL VE ÜLKELER ARASI DAĞILIMI