BİR TÜRK VE ALMAN MASALININ KARŞILAŞTIRILMASI "AĞLAYAN NAR İLE GÜLEN AYVA" VE "AK YILAN"


THE COMPARISON OF A TURKISH FAIRY TALE 'AĞLAYAN NAR İLE GÜLEN AYVA" AND A GERMAN ONE "AK YILAN"


Altan ALPEREN & Şerif ORUÇ
[PDF]