FARSÇADA TÜRKÇE KELİMELER VE FARS EDEBİYATIN'DA "TÜRK" KAVRAMI İLE İLGİLİ UNSURLAR


TURKISH WORDS IN PERSIAN AND THE ELEMENTS RELATED TO THE CONCEPT OF 'TURK" IN PERSIAN LITERATURE


Ahmet KARTAL
[PDF]