KEREM İLE ASLI DESTANININ VARYANTLARI, FOLKLOR ÖZELLİKLERİ VE TÜRK HALK EDEBİYATINDAKİ YERİ


THE VARIANTS OF "KEREM AND ASLI" EPIC, THEIR FOLKLORIC CHARACTERISTICS AND PLACE İN TURKISH FOLK LİTERATÜRE


Amangül DURDIYEVA
[PDF]