Sayı: 108 Kış 2024
Editörden
Arif Bağbaşlıoğlu
Rethinking the Implications of NATO’s Afghanistan Operation and Its Partnership for Peace in Central Asia: Is It the End of NATO’s Presence in Central Asia?


Bülent Bayram
Kazak Atasözleri Penceresinden Modern Ulus Kimlikler


Sibel Hoştut, İsmail Ayşad Güdekli & Fırat Güzeldağ
Safeguarding Truth in Turmoil: A Study of the Turkish Government’s Strategic Deployment of Twitter during the February 6, 2023, Earthquakes


Reyhan Rafet Can
Wakhan Koridoru’nda (Afganistan) Pamir Kırgızlarının Yaşam Biçimi, Mevcut Durumu ve Sorunları


Yılmaz Çolak, Yakup Şahin & Aysel Özdemir Çolak
Kuzey Kıbrıs’ta Yeni-Kabileci Milliyetçiliğin Yükselişi: Göç ve Tarih Yazıcılığı Tartışmaları


Erkan Salan
İlk Yazılı Kaynaklarına Göre Oğuzlar Teŋri mi Yoksa Taŋrı mı Diyordu?


Terane Heşimova
20. Yüzyılın İkinci Yarısında Azerbaycan ve Özbek Şiirinin Millî İdeolojik Yönden Karşılaştırılması


Başak Kuzakçı
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Tarihi Rus Haritalarında Osmanlı Devleti (1700-1917) [The Ottoman Empire in Historical Russian Maps (1700-1917)]. Author of text Mikhail Bashanov, transl. and ed. by İlyas Kemaloğlu, TDBB, 2023.