Sayı: 107 Güz 2023
Editörden
Zuhal Çalık Topuz
An Analysis of Central Asian States’ Political Affinity to Global Powers: Case of Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan


Mustafa Mutlu
Bulgaristan’da Kurulan Bir Türk Derneği: Turan Gençlik ve Spor Birliği


Berker Keskin
Hristiyan Çevreye Ait Eski Türkçe Metinlerde Dinî İfadeler


Elvira Latifova
1720-1730’lu Yıllarda Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Siyasetinde Azerbaycan’ın Kuzeybatı Topraklarının Yeri ve Rolü


Meltem Güler & Hasan Çelik
Osmanlı’da Modernleşme, Kamusal Alan ve Kadın: Toplumsal Değişimi “Hanımlara Mahsûs Gazete”yle Okumak


Sevda Yapraklı, Dilek Özdemir & Özge Buzdağlı
The Main Macroeconomic Determinants of Environmental Degradation in the Independent Turkic Republics and Türkiye: Panel Data Analysis


Ayselin Yıldız
Inclusive Approach of Türkiye on Access and Integration of Refugees to Higher Education


Farrukh Jumayev
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Organization of Turkic States: Politics, Economics, Cultural Collaborations and 2040 Vision. Edited by Yılmaz Ulvi Uzun and Hakan Kaya. Nobel, 2023.