Sayı: 7 Güz 1998


Ataemi MİRZAYEV
FUZULI'NIN "HADIKATU'S-SUEDA" ESERİNİN İLMÎ-TENKÎDÎ METİNLERİ ÜZERİNE


Muratgeldi SÖYEGOV
TURKMEN EDEBİYATINDA CEDİTÇİLİK DÖNEMİ HAKKINDA BAZI TESBİTLER VE YENİ MALÛMATLAR


Nusretullâ CUMAHOCA
HUVEYDA


Mahbûbe KADİROVA
MÂHLAR ÂYİM NÂDİRE (Hayatı ve Sanatı)


Nazir AKALIN
NİZÂMİ-Yİ GENCEVÎ'NİN HAYATI, EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ


Şerif AKTAŞ
KEMAL TAHİR DEMİR


İsmail MIZIULU
TARİH HALKIN ZENGİNLİĞİDİR


Hürriyet ERSOY
TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GELEN İLK ÖĞRENCİLER VE TÜRKİYE DENEYİMLERİ


Emin ÇARIKÇI
TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EKONOMİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ


Ali Abbas ÇINAR
TÜRKMEN HALK EDEBİYATINDA AT KÜLTÜRÜ VE ATIN TÜRKMEN HAYATINDAKİ ROLÜ


Mehmet KARA
MAHTUMKULU'NUN ŞİİRLERİNDE ÇAĞATAYCA VE OĞUZCA UNSURLAR


Mustafa BALCI
ABDULLAH KADİRİ'NİN "ÖTKEN KÜNLER" ROMANINDA YAPI, TEMA ve ÜSLUP ÖZELLİKLERİ


Levent DOĞAN
KIRGIZİSTAN'IN ÜÇ BÜYÜK ŞEHRİNİN İSİMLERİ ÜZERİNE BİR DENEME


Cengiz KELEŞ
KAZAKİSTAN FİNANS SİSTEMİ, YAPISI VE ÖZELLİKLERİ


Aşur ÖZDEMIR
XX.YÜZYIL BAŞLARINDA KAZAKİSTAN'DA FİKRÎ VE EDEBÎ HAREKETLER


Haluk ÖLÇEKÇİ
KAZAKİSTAN'DAKİ ULUSAL HAREKETLER VE BOLŞEVİK DEVRİMİ


Mustafa KALKAN
AHISKA TÜRKLERİNİN MENŞEİ VE TARİHÎ GELİŞİM SEYİRLER


Fuzuli BAYAT
MASALLARDA ÖTEKİ DÜNYA ANLAYIŞININ DÎNÎ- MİTOLOJİK KÖKLERİ


Ahmet KARTAL
ŞEYH BABA YÛSUF SİVRİHİSARÎ VE ESERLERİ


Osman HORATA
NECÂTİ BEY'DEN BÂKÎ'YE «DÖNE DÖNE»