ABDULLAH KADİRİ'NİN "ÖTKEN KÜNLER" ROMANINDA YAPI, TEMA ve ÜSLUP ÖZELLİKLERİ


THE STYLISTIC, STRUCTURAL AND THEMATIC FEATURES INABDULLAHKADIRI'SNOVELOTKENKÜNLER


Mustafa BALCI
[PDF]