AHISKA TÜRKLERİNİN MENŞEİ VE TARİHÎ GELİŞİM SEYİRLER


THE GENESIS AND HISTORICAL EVOLOTION OF AHISKA TURKS


Mustafa KALKAN
[PDF]