Sayı: 5 Bahar 1997


Murat Sadullah ÇEBI
İŞLEVCİ YAKLAŞIMA GÖRE MEDYA VE SİYASÎ SİSTEM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TARİHÎ BOYUTU


Akseleu Seydimbek
SÖMÜRGECİLİĞİN ZOR SİLİNEN İZLERİ


A.KOYGELDIEV
MUSTAFA ÇOKAYULI


Muhtar Awezov (Aktaranlar: Zeyneş İSMAİL - Ahmet GÜNGÖR)
KÖKSEREK


Muhtar Awezov (Aktaranlar: Zeyneş İSMAİL - Ahmet GÜNGÖR)
KOZI KÖRPEŞ - BAYAN SULU


Muhtar Awezov (Aktaranlar: Zeyneş İSMAİL - Ahmet GÜNGÖR)
ESKİLİĞİN GÖLGESİNDE


Muhtar Awezov (Aktaranlar: Zeyneş İSMAİL - Ahmet GÜNGÖR)
KIZ JİBEK


Ömir TANABAYEV & Culzira TANABAYEVA
MUHTAR AVEZOV EĞİTİMCİ ALİM


C. A. MARİNA
MUHTAR AVEZOV'UN SİYASİ PORTRESİ


A. MUSAKULOV (Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu MUHYAEVA)
MUHTAR AVEZOV'LA İLGİLİ HATIRALARIN İLMİ ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNEMİ


Cumahan ISKAKOV, Jakıp BİDANOV & (Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu MUHYAEVA)
DOĞUMUNUN 100.YIL DÖNÜMÜNDE MUHTAR AVEZOV


H. Emel AŞA
MUHTAR ÖMERHANOĞLU AVEZOV VE "ABAY YOLU" ROMANININ TERCÜMELERİ İLE İLGİLİ BİBLİYOGRAFİK BİLGİLER


Mekemtas MİRZAHMETÜLİ (Aktaranlar: Zeyneş İSMAİL - Ahmet GÜNGÖR)
ABAY DÜNYASI ALİMİ


Zeki AHMEDOV (Aktaranlar: Zeyneş İSMAİL - Ahmet GÜNGÖR)
"ABAY YOLU" EPOPESİNİN YAZILIŞ TARİHİ


Ali Abbas ÇINAR
MUHTAR AVEZOV VE SANATININ KAYNAĞI


Rahmankul BERDIBAY
BİR KİTABIN İKİ SAYFASI


İbrahim MARAŞ
İDİL URAL BÖLGESİ VE OSMANLI FİKRİ MÜNASEBETLERİ


Ahmet ZAİMOGLU
TAZE MİLLET( i )


Ahmet KARTAL
KLASİK TÜRK EBİYATI'NDA "LÂLE"-II


Cengiz ALYILMAZ
PROF. DR. MEŞEDİHANIM SADULLAHGIZI Nİ'MET (Nİ'METOVA)


İlker TASLACIOĞLU
YÜZYILLARIN KAVŞAĞINDA (Ğasırlar Toğısında)


Yakup DELİÖMEROĞLU
ÇUVAŞLARIN YAŞADIĞI SAHALAR


Hayriye (Süleymanoğlu) YENİSOY
KRİÇİM TÜRKLERİNİN DÜĞÜN TÜRKÜLERİ


Şerif AKTAŞ
TÜRK DÜNYASI EDEBİYAT TARİHİ METODOLOJİSİ ÜZERİNE


Ebduali Kaydorov (Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu Muhyaeva)
KAZAKİSTAN'DA LATİN ALFABESİ MESELESİ


Şınar AUELBEKOVA
MÜNYETÜ'L GUZÂT'IN DİLİ HAKKINDA BİR DENEME


Abatbay DAULETOV (Kazak Türkçesinden Aktaran Banu MUHYAEVA)
TÜRK DİLLERİNİN SES BAKIMINDAN İNCELENMESİ


Abduali HAYDAROV (Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu MUHYAEVA)
MİLLET VE DİL SONSUZLUĞU ÖZLER


Azat NAZAROV (Türkmen Türkçesinden Aktaran: Yusuf AKGÜL)
BAYRAM HAN'IN TARİHİ MİSYONU


Tuncer BAYKARA
TEMÜR'ÜN İZMİR'İ FETHİ VE SOSYAL SONUÇLARI


Z. JANDAARBEKOV (Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu MUHYAEVA)
KARLUK KARAHAN DEVLETİ VE OĞUZ DEVLETİ TARİHİ İLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER


Dükenbay DOSJAN (Kazak Türkçesinden Aktaran: Günhan KAYHAN)
MUHTAR AVEZOV DAVASI "Zindanlardaki Adam"