BAYRAM HAN'IN TARİHİ MİSYONU


BAYRAM HAN'IN TARİHİ MİSYONU


Azat NAZAROV (Türkmen Türkçesinden Aktaran: Yusuf AKGÜL)
[PDF]