Sayı: 25 Bahar'03


Osman HORATA
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Türk Dünyasının Kültürel Ufukları: Türk Dünyası Ortak Edebiyatı


Ahmet ARI
Fars Şiiri mi? Farsça Şiir mi? Klâsik Türk Şiir Geleneğinin Oluşumu ve Sınırları Hakkında Düşünceler


Salim AYDÜZ
Uluğ Bey Zîci'nin Osmanlı Astronomi Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi


Ali YILDIRIM
Zıtlık Kavramı ve Divan Şiirinde Zerre-Güneş Sembolizmi


Mehmet Naci ÖNAL
Dağ Kültü, Eren Kültü ve Şenliklerinin Muğla'daki Yansımaları


Erdoğan PAZARBAŞI
Kur'an'ın Azerbaycan'da Yaygın Tefsir ve Tercümeleri


Bekir DEMİR
Dünya Federalizm Tecrübesi ve Sovyet Federalizmi


Abdulvahap TAŞTAN
Azerbaycan'da Sosyo-Kültürel Değişme, Din ve Dinsel Canlanma