Uluğ Bey Zîci'nin Osmanlı Astronomi Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi


The Place and Signifîcance of Ulug Bey Zici in the Studies of Ottoman Astronomy


Salim AYDÜZ
[PDF]