Sayı: 15 Güz 2000


Ali Fuat BİLKAN
UBEYDULLAH HÂN’IN HİKMETLERİ


Osman HORATA
CEM ŞAİRLERİ: BİR KADER BİRLİĞİNİN ANATOMİSİ


Mustafa İSEN
KIRIM HANEDANININ ŞAİRLİĞİ


Mustafa UĞURLU
TÜRK LEHÇELERİ ARASINDA AKTARMA MESELELERİ ve “ABAY YOLU” ROMANI


Abdulhalil MAVRULOV & Müheyya MİRZAYEVA
ÖZBEK MİLLİ MUSİKİ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİ (1920-1930 YILLARI ARASI)


ŞEREF ATEŞ
POLİTİK İLETİŞİMDE STRATEJİLER, SEMBOLLER VE İMAJLAR


Meşkure Yılmaz BÖRKLÜ
LOZAN SONRASI IRAK TÜRKLERİNİN DURUMU VE GENEL PROBLEMLERİ


Halil ÇETİN
1863-1873 DÖNEMİNDE ORTA ASYA’DA RUS-İNGİLİZ REKABETİ