ÖZBEK MİLLİ MUSİKİ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİ (1920-1930 YILLARI ARASI)


THE DEVELOPMENT OF NATIONAL UZBEK MUSIC IN YEARS 1920-1930


Abdulhalil MAVRULOV & Müheyya MİRZAYEVA
[PDF]