TÜRK LEHÇELERİ ARASINDA AKTARMA MESELELERİ ve “ABAY YOLU” ROMANI


TRANSLATION PROBLEMS BETWEEN THE TURKIC LANGUAGES AND THE NOVEL “ABAY JOLI”


Mustafa UĞURLU
[PDF]